lauantai 23. syyskuuta 2017

Viranomaiset, jotka vihaavat lasten omaishoitajia

Viime aikoina keskustelu on käynyt kuumana omaishoidosta. Omaishoitaajien aseman parantaminen on ollut kärkihanke, mutta mitenkä asiat onkaan käytännössä...?

Millainen mielikuva sinulla on omaishoitajasta? Näetkö  eläkeläisen, joka hoitaa sairasta puolisoaan tai keski-ikäisen, joka avustaa vammaista aikuista? Vai näetkö edessäsi nuoren äidin, joka työntää lastenrattaita? Tai isän, joka vie nelivuotiasta päiväkotiin?

Omaishoitajia on erilaisia ja hyvin erilaisissa tilanteissa, niin omaishoidettavan kuin hoitajankin tilanteet vaihtelevat. Mutta mitä tekevät viranomaiset: jotta omaishoitajat olisivat tasavertaisia kohdellaan heitä paperilla täysin tasapäisesti. Omaishoitolaki kuitenkin selkeästi määrittelee, että omaishoidon hoidon sitovuus ja vaativuus vaikuttavat palkkioluokkaan.

Kunnat arvioivat omaishoitoa hoidettavan fyysisen toimantakyvyn kriteereillä. Jotenkin kuvittelisin, että vanhusten omaishoidossa toimintakykymittari onkin hyvä: liikkuuko vielä itsenäisesti vai tarvitseeko tukea? Pärjääkö vielä kodissaan puolison tuella ja paljonko se vaatii hoitajalta? Mutta omaishoitoa voi olla myös sairaan lapsen hoito, jos mittarissa kysytään käveleekö itsenäisesti, käykö vessassa tai peseytyykö itse, ei pitkäaikaissairas lapsi saa siitä yhtään pistettä. Hänen omaishoidontuen tarpeensa ei tule näkyviin toimintakykymittarilla, sen sijaan pitäisi kysyä millaista hommaa omainen tekee, miten arki eroaa tavisten arjesta? Onko lapsella kohtausriski, infektioriski, lääkitys, käytöshäiriöitä...? Lasten omaishoitoa ei voi arvioida vanhusten kriteereillä.

Kunnat kiristävät omaishoidon kriteerejä nyt (kutsuvat sitä uudistamiseksi, päivittämiseksi, yhdenvertaistamiseksi ym), jotta voivat myöhemmin tarjota enemmän palveluja jäljelle jääneille omaihoitajille ja paistatella valokeilassa kehuen kuinka ovat parantaneet omaishoitajien palveluita. Kunnat yrittävät myös säädöksissään laittaa laittomia alaikärajoja omaishoidontuen saamiselle tai tehdä sopimukset määraikaisina ilman, että tiedossa on selvä päivämäärä jolloin hoidon tarve loppuu (omaishoidon lain vastaista) tai rajatapauksissa myöntää tuen kunnalle edullisemmalla tavalla.

Omaishoidontuki maksetaan suurempana, jos omaishoitaja on estynyt tekemästä päätoimitoimisesti työtä tai opiskelua. TE-keskus tarvitsee tästä selvityksen omaishoitajalta, joka ilmouttaautuu työttömäksi. Työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen omaishoidontuki ei vaikuta, kela taitaa laskea sen tarveharkinnassa tuloksi. Mutta päävastuu on TE-keskuksella, millaisen työvoimapoliittisen lausunnon se antaa? TE-keskus on ryhtynyt "tasapuolisesti" pyytelemään hoidettavien palvelusuunnitelmaa omiin arkistoihinsa. TE-keskus käsittelee työttömän omaishoitajan tilannetta, heillä ei ole oikeutta pyytää ja arkistoida hoidettavan arkaluontoisia tietoja. (Henkilötietolaki) TE-keskus on kuitenkin ryhtynyt antamaan kieltäviä lausuntoja niille omaishoitajille, jotka kieltäytyvät toimittamasta hoidettavan tietoja. TE-keskus näkisi suoraan omaishoitajan sopimuksesta tai kunnan selvityksestä onko hoitaja estynyt tekemästä kokoaikatyötä omaishoitajuuden vuoksi. Periaatteessa pitäisi riittää omaishoitajan sana, kuten muillakin.  Olisi myös mahdollista, että TE-keskuksen työntekijät tutustuisivat oman alueensa kuntien kriteereihin, joissa yleensä selkeästi kerrotaan ne tilanteet, joissa omaishoitajalla on perusteltu syy jäädä työvoiman ulkopuolelle ja jolloin heille maksetaan siis korkeampaa tukea. On se jotenkin niin huvittavaa, itse ilmouttauduin työttömäksi kun nuorin täytti 3v. TE-keskus päätti mitään kyselemättä, että olen työvoiman ulkopuolella, sitten pyysin oikaisua asiaan niin keksivät, että työllistyn omassa työssä. Taas pyysin oikaisua, 2kk jälkeen vihdoin TE-keskuksen lausunto oli lain mukainen, mutta olin syyllistynyt toimittamaan lapseni arkaluontoiset tiedot  TE-keskukseen. En jaksanut tapella. Onhan se helppo tapa siivota työttömyystilastoja, kun heittelee ihmisiä ilman perusteita työvoiman ulkopuolelle. Ehkä tämä on riksoilmoituksen paikka - TE-keskus kiristi minulta ja monelta muulta toisen ihmisen tiedot.

Kela on 15.9 antanut ohjeen, että omaishoitajien tasavertaisuuden vuoksi kaikille omaishoitajana toimiville maksetaan äitiys- ja vanhempainpäiväraha miniminä hoidon sitovuudesta riippumatta, koska he työskentelevät äitiysvapaan aikana. (En huomannut koskiko ohjeistus myös isyyspäivärahaa). Kela perusteli tätä sillä, että omaishoidontuki on ansio, joka lasketaan työksi. Lain kohdassa, johon päätöksen perustivat, mainitaan "lukuunottamatta omassa kotitaloudessa tehtävä työ". Missä kela kuvittelee lapsen tai puolison omaishoitajan työskentelevän? Omaishoitajat vetivät herneet syvälle sieraimiim ja kela onkin nyt laittanut asian jäihin.

Kela meinasi, että omaishoitajalle ei koidu ansionmenetystä, jos jää äityisvapaalle, koska saa omaishoitontukea. Jos omaishoitaja on käynyt ennen äitiysvapaataan töissä ja saanut lisäksi omaishoidontuen sellaisten palkkioluokan mukaan, joka ei estä työssäkäyntiä niin jotenkin maalaisjärjellä se palkan menetys on ansionmenetys vaikka omaishoidontuki pysyy. Suuri osa vanhemmista haluaa varmistaa työpaikan ennen lasten hankintaa, mietitäänpä tilanne, että nainen on raskaana ja puoliso luokkaantuu auto-onnettomuudessa. Raskaana oleva ryhtyy omaishoitajaksi, mutta hoito ei estä hänen jatkamista omassa työssään. Hän jää äitiyspäivärahalle lapsen synnyttyä niin kela ilmoittaa, että äitysraha maksetaan vähimmäis määräisenä? Tai tilanne, josa lapsi vammautuu synnytyksessä, perhe hakee kunnalta apua niin kela kertoo, että nyt maksetaankin miniminä sitten, ei oo väliä, että oot tehny työtä ennen äitysvapaata. Ansioihin perustuvan päivärahan menetys omaishoitajuuden vuoksi on täysin väärin.

Itse osallistuin lakisääteiseen vapaaehtoisehtoiseen omaishoitajan terveys ja hyvinvointitarkastukseen. Terveydenhoitaja kävi kopsaamassa lapseni terveystiedot ja siirtämässä ne minun tietoihini potilasarkistossa. Kerroin hänelle, että toisen henkilön tietoja ei saa kirjata ja pyysin poistamaan kyseisest tiedot välittömästi, hän yritti selittää, että halusi kartoittaa kokonaistilanteen ja olla tarkka kirjauksiissaan. Taas piti lukea lakia ja asetuksia: Sosiaali- ja terveysministerin asetus potilasasikakirjoista ym...  Terveydenhoitajalla ei ylipäätään ollut mitään asiaa mennä lapseni tietoihin, kun hän hoiti minua. Hoidettavat tiedot ovat salassa pidettäviä niihin on oikeus vain niillä henkilöillä, jotka hoitavat häntä. Turha luulla, että menen ikinä toiste.

Jos kohtaat omaishoitajan jossain, ja hän on kuin persiiseen ammuttu karhu, niin koeta ymmärtää että jatkuva oikeuksien polkeminen alkaa riittää ja se jos poljetaan lapsen laillisia oikeuksia saa omaishoitajavanhemman kyllä ärähtämään. Omaishoitajia kohdellaan niin tylysti joka paikassa, että he ovat jo oppineet olemaan hieman varautuneita.  Sitä luulisi, että viranomaiset tuntevat omaa työtään säätelevät lait, mutta näköjään asiat vaativat muistuttelua. Olisi tässä omaishoitajana muutakin tekemistä, esimerkiksi ihan vaan se omaisen hoito.